آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حیدری

مسابقه: اولین دوره مسابقات ورزشی مدارس سما (فوتسال)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سام انوشه

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مجید کرمی زاده

مسابقه: اولین دوره مسابقات ورزشی مدارس سما (فوتسال)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

یاسین کارگر

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد عربی

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مجید کرمی زاده

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

مهیار منگالی

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد شریفی

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد عربی

مسابقه: اولین دوره مسابقات ورزشی مدارس سما (فوتسال)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مجید کرمی زاده

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیدا علیشاهی

مسابقه: محاسبات ذهنی چرتکه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدجواد گمرهی

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يسنا حيدري محمدآبادي

1388/02/06

دبستان دخترانه سما

سوفيا نبوي زاده رفسنجاني

1392/02/01

دبستان پسرانه سما

رضا قربانعلي زاده

1392/02/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حيدري

1389/02/02

دبستان پسرانه سما

كيان عموئي

1390/02/05

دبستان دخترانه سما

سيده هانا حسيني رباطي

1390/02/03