آخرین اخبار مدارس


13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

23 فروردیندبستان دخترانه

24 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

24 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

حسنی به شکار می رود

حبیبه قاسمی

اجتماعی

دبستان دخترانه

دشواریهای رفتاری

دکتر علی قائمی امیری

تربیتی

دبستان دخترانه

مجموعه علمی گنجینه دانش من

فاطمه سروش راد

علمی

دبستان دخترانه

یادگیری به کودکان

تونی اس . بی کارت

آموزش مهارت های یادگ

دبستان دخترانه

اصول تربیت

دکتر علی اصغر احمدی

اصول تربیت

دبستان دخترانه

حکایت های پند آموز شیخ بهائی

زهره شیشه چی

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

کیمیا سادات واعظی نژاد

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

رقیه عبداللهی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ارشیا حسانی

مسابقه: قبولی آزمون مدارس استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

الینا کرمی

مسابقه: پاسداشت زبان فارسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

معین ملاحسینی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نیکتا ارجمندی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

آیدا ابراهیمی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد امین کامیاب

مسابقه: حفظ جزء 30

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ستایش فاتحی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

پارسا محسنی

مسابقه: قبولی آزمون مدارس استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

ارسلان مطلبی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

وانیا شمسی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

ياسمن سياهكوهي

1390/05/13

دبستان پسرانه

عليرضا فاتحي مرج

1393/05/12

دبستان دخترانه

دنيا بقائي

1390/05/09

دبستان دخترانه

درسا بلوچ

1392/05/11

دبستان پسرانه

رضا اسماعيلي

1390/05/09

دبیرستان دوره اول دخترانه

نرگس پورغلامعلي

1387/05/14

دبستان پسرانه

شاهين حق شناس

1394/05/14

دبستان پسرانه

اميرعلي ملكي بابهويزي

1391/05/10

دبستان دخترانه

آرميتا روان

1393/05/14

دبستان پسرانه

اميرعلي عرب بدوئي

1393/05/15