آخرین اخبار مدارس


13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

23 فروردیندبستان دخترانه

24 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

24 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

حسنی به شکار می رود

حبیبه قاسمی

اجتماعی

دبستان دخترانه

دشواریهای رفتاری

دکتر علی قائمی امیری

تربیتی

دبستان دخترانه

حکایت های پند آموز شیخ بهائی

زهره شیشه چی

تربیتی

دبستان دخترانه

اصول تربیت

دکتر علی اصغر احمدی

اصول تربیت

دبستان دخترانه

یادگیری به کودکان

تونی اس . بی کارت

آموزش مهارت های یادگ

دبستان دخترانه

مجموعه علمی گنجینه دانش من

فاطمه سروش راد

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

کیمیا سادات واعظی نژاد

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

آوا اعرابی

مسابقه: سیزدهمین دوره ریاضیات کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

محمد امین کامیاب

مسابقه: حفظ جزء 30

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مائده محمدیان

مسابقه: حفظ عمومی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ستایش فاتحی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

وانیا شمسی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نیکتا ارجمندی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

معین ملاحسینی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مائده محمدیان

مسابقه: حفظ وترجمه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

پارسا محسنی

مسابقه: قبولی آزمون مدارس استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

کیمیا سادات واعظی نژاد

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

آرمیتا محی الدینی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

ياسمن سياهكوهي

1390/05/13

دبستان پسرانه

عليرضا فاتحي مرج

1393/05/12

دبستان دخترانه

دنيا بقائي

1390/05/09

دبستان پسرانه

رضا اسماعيلي

1390/05/09

دبیرستان دوره اول دخترانه

نرگس پورغلامعلي

1387/05/14

دبستان پسرانه

اميرعلي عرب بدوئي

1393/05/15

دبستان دخترانه

درسا بلوچ

1392/05/11

دبستان پسرانه

شاهين حق شناس

1394/05/14

دبستان دخترانه

آرميتا روان

1393/05/14

دبستان پسرانه

اميرعلي ملكي بابهويزي

1391/05/10