آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

یادگیری به کودکان

تونی اس . بی کارت

آموزش مهارت های یادگ

دبستان دخترانه

اصول تربیت

دکتر علی اصغر احمدی

اصول تربیت

دبستان دخترانه

حکایت های پند آموز شیخ بهائی

زهره شیشه چی

تربیتی

دبستان دخترانه

مجموعه علمی گنجینه دانش من

فاطمه سروش راد

علمی

دبستان دخترانه

دشواریهای رفتاری

دکتر علی قائمی امیری

تربیتی

دبستان دخترانه

حسنی به شکار می رود

حبیبه قاسمی

اجتماعی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

سیده هانا حسینی

مسابقه: نخستین رویداد شهری دانش‌آموزی"رویای من، شهر من"

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

فاطمه هدي فاتحي مرج

1390/09/10

دبستان پسرانه

اشكان سجاديان

1391/09/15

دبستان پسرانه

دانيال رضائي رنجبرسرداري

1389/09/14

دبستان پسرانه

اميرحسين پورزينلي كشكوئي

1391/09/15

دبستان دخترانه

صبا غلامحسين پوربهرام آبادي

1390/09/13

دبستان دخترانه

ساينا صالحي

1389/09/14

دبستان دخترانه

نازنين فاطمه سياهكوهي

1392/09/14

دبستان پسرانه

ماهان خواجوئي راد

1392/09/12

دبستان دخترانه

نازنين زهرا اكبرپورخياط

1391/09/12